Arrangementer

Nordic Coca-Cola Collectors Club avholder to store medlemstreff i året.

Årlige sommertreff

I juni eller august hvert år, arrangeres klubbens årstreff som kanskje er årets høydepunkt for medlemmene. Klubbens medlemmer samles for å bli informert om hva klubbens styre har foretatt seg det siste året og hvilke planer som ligger for det kommende året.

Videre tar årsmøtet opp viktige saker som styret ikke kan behandle alene, samt at det avholdes valg av nye medlemmer til styret for det kommende år. De medlemmene som ønsker det, kan stille ut sine effekter for bytte, kjøp og salg.

Det avholdes også lotteri med flotte Coka-effekter som premie og det er servering av mat og drikke. Møtepakker til alle fremmøtte. Treffet / møtet avholdes på forskjellige steder hvert år.

Årlige juletreff

Klubbens julemøte eller Juletreffet, avholdes også på forskjellige steder fra år til år. Da pyntes det med juleornamenter og julelys i Coca-Cola stil og det serveres god mat med godt drikke, nesten som et julebord.

Videre deles det ut møtegave, gis informasjon om klubbens fremdrift, holdes foredrag om Coca-Cola effekter, samt at det avholdes et julelotteri med fine Coka-effekter som premie.

Bilder: Øverste bilde i innlegg er fra klubbens jubileumsmøte hos Coca-Cola Norge på Lørenskog i 2014. Nederst bilde er fra klubbens julemøte i 2004.