Personvernerklæring


Personvernerklæring som gjelder

Personopplysninger brukt i sammenheng med www.cocacolaclub.no

SIST REVIDERT: 27.12.2022

1. Generell personvernerklæring

a. Følgende personvernerklæring («Personvernerklæring») beskriver våre vilkår for behandling av dine personopplysninger som vi henter fra

 • vår nettside på https://cocacolaclub.no («Nettsiden»),
 • sosialemedia sider https://instagram.com/nordic_cocacola_club, https://www.facebook.com/NordicCocaColaCollectorsClub og https://www.youtube.com/channel/UCoL5ni1ZHcrV4Ano3LjnKzQ/videos («Sosiale media»)

kollektivt «Nettsider».

Personopplysninger er informasjon direkte eller indirekte relatert til deg som person («Personopplysninger»).

b. Nordic Coca-Cola Collectors Club, med registrert forretningsadresse på c/o Svenn Iversen, Bamseveien 7A, 1712 Grålum («NCCCC»), er datakontrollør (i henhold til definisjonen i EU-forordning 2016/679 fra Det europeiske parlamentet og Rådet av 27 April 2016 om personvern av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri bevegelse av slike data og opphevelse av Direktiv 95/46/EF, heretter vist til som «Generell personvernforordning»), som er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger i forbindelse med nettsiden (heretter vist til som «vi», «oss» og «vår»).

c. Du har muligheten til å se personvernerklæringen ved å klikke på en link som heter «Personvernerklæring» nederst på hver side av nettsidene og på det sosiale mediet. Takk for at du leser denne personvernerklæringen nøye.

d. Du kan bla gjennom nettsidene våre, få informasjon om spennende ting og dele innholdet med andre. Som medlem av klubben, får du også opprettet en konto for å få tilgang til alle nettsider på vår nettside («Medlemssider») og delta i kampanjene. Hvis du vil vite mer om hvordan vi bruker personopplysningene dine når du registrerer deg på en konto, må du lese personvernerklæringen. Nåværende personvernerklæring gjelder alle brukere av nettsidene våre, enten de er registrert eller ikke.

2. Hvilke personopplysninger henter vi om deg?

a. Personopplysninger vi samler inn og behandler om deg:

 • Fornavn,
 • Etternavn,
 • Kjønn,
 • Fødselsdato,
 • Brukernavn,
 • Postadresse,
 • Telefonnummer (inkludert hjemme- og mobilnummer),
 • E-postadresse,
 • Offentlig profil på sosiale medier: Navn håndterer, bilder, «likes», sted, andre offentlige brukeropplysninger,
 • Innhold på sosiale medier opprettet av bruker: bilder, tekster, videoer symboler, hashtags, opptak som du deler på sosiale medier,
 • Stedsinformasjon,
 • Hobbyer og interesser,
 • Strørrelse på fritidsklær,
 • Forbruksvaner,
 • Nettleser- og enhetsinformasjon IP-addresse, MAC-addresse, Google Ad-ID, annonsørers identitet (enhet-ID),
 • Loggfilinformasjon fra server,
 • Aktivitet/personopplysninger i forbindelse med engasjement (f. eks. data og tidspunkt for aktivitet på relevante nettsider, antall besøk på nettsiden, hva som klikkes på).

b. Vi ber om at du ikke sender oss, og at du ikke gir oss, sensitiv informasjon på eller via nettstedet eller på annen måte. «Sensitiv informasjon» er personopplysninger relatert til sensitive områder som:

 • personnummer,
 • rase eller etnisk opprinnelse,
 • politiske oppfatninger
 • religion eller annen tro
 • helse eller medisinsk tilstand
 • kriminell bakgrunn
 • medlemskap i fagforening
 • seksuell orientering

3. Hvordan innhenter vi personopplysningene dine?

Vi samler inn personopplysningene dine på følgende måte:

 • via våre nettsider,
 • via telefon (om du ringer oss),
 • skriftlig (om du sender oss en innmeldingsblankett, et brev eller deltar skriftlig i våre konkurranser/kampanjer,
 • ved hjelp av informasjonskapsler: Vi samler inn personopplysningene dine ved hjelp av informasjonskapsler når du surfer på nettsidene. Vi samler inn og behandler dine personopplysninger ved hjelp av informasjonskaplser som er regulert av våre retningslinjer for informasjonskapsler https://www.cocacolaclub.no/cookie-policy/ som du bør lese nøye.

De personopplysningene du gir gjennom nettsidene blir kombinert med personopplysninger og annen informasjon som du gir oss (enten online or offline), eller som vi på annen måte får online eller offline.

4. Slik bruker vi personopplysningene dine

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

a. Svare på dine forespørsler / administrative samhandlinger

 • For å svare på dine henvendelser, spørsmål og kommentarer og oppfylle dine ønsker. Rettslig grunnlag for behandling: Vår legitime interesse for å svare på dine spørsmål.
 • For å sende administrativ informasjon til deg, for eksempel informasjon om nettsidene og endringer i vilkår og betingelser, samt endringer i denne personvernerklæringen. Rettslig grunnlag for behandling: Vår legitime interesse for å holde deg underrettet om utviklingen på sidene, endringer i våre betingelser og vilkår, og endringer i personvernerklæringen i rett tid.

b. IT-administrasjon

 • Vi bruker dine personopplysninger for å diagnostisere serverproblemer, administerere nettsidene og kontrollere at de fungerer riktig. Juridisk grunnlag for behandling: Vår legitime interesse i å administrere våre IT-systemer og -nettverk for å sikre at nettsidene fungerer riktig.

c. Overføringer / betalinger

 • Hvis du utfører en transaksjon via nettsiden, som å kjøpe medlemskap eller varer via egen klubbshop, registrerer vi betalingsopplysningene du oppgir for transaksjonen, sammen med andre personopplysninger, som f.eks. adressen som produktene du har kjøpt skal sendes til. Vi bruker dine personopplysninger til å fullføre transaksjonen og handelen. Rettslig grunnlag for behandling: behandling av dine personopplysninger for å fullføre transaksjoner er basert at du oppfyller kjøpekontrakten.

d. Overholdelse av våre juridiske forpliktelser

 • For å overholde våre juridiske forpliktelser, pålegg etter rettssaker eller fra myndigheter, som kan inkludere pålegg fra offentlige og myndigheter utenfor ditt bostedsland, når vi mener vi er juridisk forpliktet til å gjøre det og når det er absolutt nødvendig å gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for å overholde nevnte juridiske forpliktelser, pålegg etter rettssaker eller fra myndighetene. Rettslig grunnlag for behandling: Overholdelse av våre juridiske forpliktelser.

e. Lovlig beskyttelse av våre interesser

 • For å håndheve våre vilkår og betingelser på lovlig vis, beskytte vår virksomhet eller virksomheten til noen av våre partnere / tilknyttede selskaper, beskytte våre og/eller våre partneres / tilknyttede selskapers rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, og for å gi oss mulighet til å benytte tilgjengelige rettsmidler eller begrense skadene vi måtte lide. Rettslig grunnlag for behandling: Vår legitime interesse for å beskytte vår organisasjon på lovlig vis.

5. Hvem personopplysningene dine blir tilgjengeliggjort for

Dine personopplysninger kan gjøres tilgjengelig for følgende mottakere:

 • Nordic Coca-Cola Collectors Club,
 • The Coca-Cola Collectors Club,
 • Coca-Cola Norge AS,
 • Coca-Cola European Partners AS,
 • The Coca-Cola Company,
 • WordPress, som er vert for våre IT-systemer og yter systemstøtte,
 • ProISP, som er vert for våre IT-systemer og yter systemstøtte,
 • Slik vi mener at det er nødvendig eller hensiktsmessig, relevante myndigheter, tilknyttede enheter og tredjeparter: (a) for å overholde våre juridiske forpliktelser, (b) for å svare på forespørsler fra offentlige myndigheter som også kan inkludere offentlige instanser utenfor det landet du bor i, (c) for å styrke våre betingelser og vilkår, (d) for å beskytte vår egen og partneres virksomhet, (e) for å beskytte våre og/eller våre partneres, dine og andres rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, og (f) slik at vi kan bruke tilgjengelige rettsmidler eller begrense skadene som kan ha oppstått.

6. Tredjepartssider / Tredjeparts tjenesteleverandører

Denne personvernerklæringen tar ikke for seg, og vi er heller ikke ansvarlige for, personvern, informasjon eller annen praksis hos en tredjepart, inklusive tredjepart som driver et nettsted som vårt nettsted har en link til. Angivelsen av en link på nettstedet innebærer ikke at vi eller våre partnere / tilknyttede selskaper bifaller dette nettstedet.

Vær oppmerksom på at nettstedene kan inneholde en link til netthandelssider inklusive noen netthandelssider som er merket Coca-Cola. Denne personvernerklæringen regulerer ingen netthandelssider som nettstedet kan inneholde en link til. Eventuelle personopplysninger som du oppgir via netthandelssiden vil være underlagt netthandelssidens personvernerklæring og ikke denne personvernerklæringen. Vi har ikke kontroll over, og er ikke ansvarlige for, bruken av personopplysninger innsamlet via netthandelssiden.

I enkelte tilfeller kan vi bruke en tredjeparts betalingstjeneste for å behandle kjøp og/eller samle inn donasjoner foretatt via nettstedet. I slike tilfeller kan dine personopplysninger bli samlet inn av denne tredjeparten og ikke av oss, og vil være underlagt tredjepartens personvernerklæring i stedet for denne personvernerklæringen. Vi har ingen kontroll over, og er heller ikke ansvarlige for, denne tredjeparts bruk eller tilgjengeliggjøring av dine personopplysninger, og vi bifaller ikke disse tredjepartene eller deres nettsteder. Vi uttrykker ingen oppfatninger når det gjelder nøyaktighet, fullstendighet, aktualitet eller hensiktsmessighet av informasjon i disse tredjeparters egne personvernerklæringer. Det er ditt ansvar å omhyggelig lese personvernerklæringene på tredjeparts nettsteder før du bruker dem].

7. Hvilke rettigheter har du med hensyn til behandlingen av dine personopplysninger, hvordan kan du utøve dem og hvordan kan du kontakte oss?

a. Dine rettigheter når det gjelder vår behandling av dine personopplysninger. Du har rett til:

 • å få en kopi av enhver personopplysning vi har om deg,
 • å kreve at vi oppdaterer eller korrigerer eventuelle upresise personopplysninger, eller kompletterer eventuelle ufullstendige personopplysninger,
 • å be om at vi stanser bruken av dine personopplysninger til direkte markedsføringsformål.

Du har også rett til, under visse omstendigheter:

 • å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger,
 • å be oss slette dine personopplysninger,
 • å begrense behandlingen vår av dine personopplysninger,
 • å kreve at vi oversender visse personopplysninger til deg eller overfører eller får dem overført til en annen datakontrollør.

b. Utøvelsen av dine rettigheter:

Dersom du ønsker å utøve noen av dine ovenstående rettigheter, kan du kontakte oss ved hjelp av et av alternativene nedenfor.

 • Du kan sende oss en e-post på følgende adresse: personvern [a] cocacolaclub [dot] no,
 • Du kan skrive til oss på følgende postadresse: Nordic Coca-Cola Collectors Club, v/ Svenn Iversen, Bamseveien 7A, N- 1712 Grålum, Norge

c. Rett til å fremsette klage til den rettmessige personvernmyndigheten

Du har rett til å fremsette klage til den relevante tilsynsmyndigheten (spesielt i medlemslandet du er bosatt i, arbeider i eller der den påståtte overtredelsen fant sted), hvis du er av den oppfatning at noen av dine personopplysninger er behandlet på en måte som innebærer en overtredelse av EUs personvernforordning/GDPR n°2016 / 679 datert 27. april 2016.

d. Vår personvernmedarbeider (DPO) kontaktopplysninger:

Du kan kontakte vår personvernmedarbeider (DPO) på følgende adresse: personvern [a] cocacolaclub [dot] no.

8. Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

a. Vi har til hensikt å holde dine personopplysninger nøyaktige og oppdaterte. Vi vil slette personopplysningene vi har om deg når vi ikke lenger trenger dem.

b. Vi beholder dine personopplysninger som vi bruker til formål beskrevet i denne personvernerklæringen i en periode på maksimalt 2 år, unntatt der gjeldende juridiske krav pålegger å beholde personopplysningene lenger eller kortere.

c. Hvis du ønsker å vite hvor lenge vi beholder informasjonskapsler i vårt terminalutstyr, kan du se våre retningslinjer for informasjonskapsler https://www.cocacolaclub.no/cookie-policy/

9. Mindreåriges bruk av nettstedene og advarsler til foreldrene

a. Nettstedene er rettet mot personer som er over 13 år gamle med foreldres samtykke til de er 16 år. Vi ber om at andre personer under 13 ikke formidler personopplysninger via nettstedene. Vi forbeholder oss retten til å når som helst innhente bevis på foreldres samtykke til å behandle personopplysninger relatert til mindreårige.

b. Noen nettsteder kan ha aldersbegrensninger basert på hva som er passende å se for visse aldersgrupper eller hva som er lovlig. Der hvor spesifikke aldersbegrensninger gjelder, er det tydelig merket på det relevant nettstedet og vi kan be om å få bekreftet alderen din før du fortsetter.

10. Hvilke overføringer av personopplysninger gjør vi utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet?

For å oppnå formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen overfører vi dine personopplysninger til følgende land utenfor EØS («Tredjeland») som anses å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i henhold til artikkel 45 i GDPR:

Vi overfører også dine personopplysninger til tredjeland som ikke garanterer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. I dette tilfellet vil våre dataoverføringer være underlagt følgende egnede sikkerhetskontroller i henhold til GDPR, for å garantere at dine personopplysninger er tilstrekkelig beskyttet:

 • Standard beskyttelsesklausuler for data som EU-kommisjonen har satt i verk i henhold til artikkel 46 paragraf 2 i GDPR (klikk her for å få tilgang til EU kommisjonens avgjørelse om standard kontraktsklausuler for overføringer til behandlingsenheter som er etablert i tredjeland), og
 • EU-USA Personvern for overføring til enheter lokalisert i USA (klikk her for å få tilgang til EU-kommisjonens bestemmelse som gjelder EU-USA Personvern).

For å oppnå relevant informasjon angående overføring av dine personopplysninger til tredjeland (inklusive relevante overføringsmekanismer), kontakt oss på denne adressen: personvern [a] cocacolaclub [dot] no.

11. Gjeldende lov

Denne personvernerklæringen er underlagt og skal tolkes i samsvar med lovverket i Belgia og eventuelle andre påbudte bestemmelser innenfor gjeldende lov i Den europeiske union.

12. Oppdateringer av denne personvernerklæringen

a. Du kan finne ut når denne personvernerklæringen sist ble endret ved å se etter «SIST REVIDERT» øverst på denne siden.

b. Alle planlagte endringer i denne personvernerklæringen vil bli kommunisert til deg i god tid før endringene trer i kraft.

Du kan skrive ut, laste ned eller på annen måte beholde en kopi av denne personvernerklæringen (og av enhver revidert versjon) for egen dokumentasjon.