Kjøps-/medlemsbetingelser

Betingelser for medlemskap i Nordic Coca-Cola Collectors Club

1) Medlemskap
Medlemskap i Nordic Coca-Cola Collectors Club (heretter kalt klubben) er personlig. Medlemskapet er ikke gyldig før det er betalt og må betales via en av våre betalingspartnere VIPPS og PayPal ved innmelding. Innmelding kan kun gjøres via våre nettsider, eller på eget skjema man får tilsendt på forespørsel.

2) Medlemsperiode
Medlemskap i klubben følger kalenderåret og gjelder fra 1. januar til 31. desember.

3) Medlemskategorier
Klubben har to typer medlemskategorier. A-medlem (hovedmedlem), koster Kr. 300 NOK per år, får tilgang til klubbens digitale tjenester (medlemssider på nett), mottar skrevne publikasjoner (medlemsblad) 4 ganger i året og kan stemme ved årsmøter. B-medlem (familiemedlem), koster Kr. 75 NOK per år, får tilgang til klubbens digitale tjenester (medlemssider på nett) og kan stemme ved årsmøter.

4) Medlemsfordeler
Alle medlemmer vil få umiddelbar tilgang til klubbens digitale tjenester (medlemssider på nett) og innen 14 dager vil vi sende ut velkomstbrev, medlemskort. A-medlemmer vil i tillegg motta de medlemsblader som er
utkommet inneværende år. B-medlemmer mottar ikke skrevne publikasjoner per ordinær post.

5) Kontingent
Det skal betales samme medlemskontingent uansett når på året medlemskapet tegnes, men ved innmelding etter 1. november vil ikke medlemskapet starte før 1. januar året etter. Likevel registreres medlemmet og får tilgang til klubbens digitale tjenester (medlemssider på nett). I tillegg vil nyregistrerte A-medlemmer få tilsendt årets siste medlemsblad. Velkomstbrev og medlemskort sendes da ut i februar påfølgende år. For A-medlemmer med årets første medlemsblad.

6) Betaling
Klubben kan kreve betaling for varer og tjenester fra det tidspunkt det blir sendt fra klubben til medlemmet / kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan klubben reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varer sendes og/eller tjenester aktiveres. Klubben tilbyr normalt ikke faktura. Men ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

7) Fornyelse av medlemskap
Medlemskapet fornyes innen 1. februar hvert år via klubbens digitale tjenester (medlemssider på nett.) Vi sender ikke lenger ut giroer, men alle medlemmer vil motta e-post/SMS innen 31. januar om å huske å fornye medlemskapet. Påminnelse vil også bli trykket i medlemsbladet.

8) Oppsigelse av medlemskapet
Medlemskapet løper frem til medlemmet selv gir skriftlig beskjed om utmelding. Selv ved skriftlig oppsigelse, løper medlemskapet ut kalenderåret. Betalt medlemskontingent refunderes ikke.

9) Senere innmelding
Sier et medlem opp sitt medlemskap et år og noen år etter melder seg inn igjen, vil medlemmet få samme medlemsnummer som tidligere. Men medlemspakken, som alle medlemmer kan få ved første gangs innmelding, vil ikke kunne bestilles på nytt om medlemmet har mottatt den tidligere.

10) Personlige opplysninger.
Klubben forplikter seg til ikke å videreformidle personlige opplysninger til andre, eller våre enkelte samarbeidspartnere i forbindelse med tilbud på utvalgte medlemsfordeler. Mer informasjon i vår Personvernerklæring og i vår Policy for informasjonskapsler

11) Angrerett.
Hvis medlemmet ønsker å benytte seg av retten til å angre, må han/hun gi melding til klubben innen angrefristens utløp. Fristens lengde er 14 dager fra og med dagen etter innmelding i klubben. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, søndag eller på en helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. Vi gjør oppmerksom at medlemspakken og pakkens innhold må returneres om angreretten benyttes.

12) Reklamasjon.
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

13) Konfliktløsning.
Medlemmet benytter seg av angreretten eller reklamasjon, ved å kontakte oss via e-post, telefon eller brev innen rimelig tid, jf. punkt 8 og 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no

Sist endret 20.12.2019
Med forbehold om endringer i løpet av medlemsåret.

Nordic Coca-Cola Collectors Club
v/ Svenn Iversen
Bamseveien 7A
1712 Grålum
Norge

Telefon: 970 67 458
E-post: salgsbetingelser [a] cocacolaclub [dot] no
Org.nr.: 922 717 826