Coca-Cola og Halloween

Utskjæring av gresskar, triksing og bruk av skumle kostymer er noen av de ærefulle tradisjonene til Halloween. Likevel har Halloween-høytiden sine røtter i den eldgamle keltiske festivalen Samhain (et gælisk ord som uttales «SAH-vinn»), en hedensk religiøs feiring for å ønske høsten velkommen på slutten av sommeren, da folk tente bål og hadde på seg kostymer for å avverge spøkelser. På 700-tallet utpekte pave Gregor III 1. november som en tid for å hedre helgener. Like etter kom allehelgensdagen for å innlemme noen av tradisjonene til Samhain. Kvelden før All Saints Day ble kjent som All Hallows Eve, og senere Halloween. (Kilde: The Origins of Halloween Traditions, Posted by: Heather Thomas, Library of Congress Website.)

Coca-Cola har vært en del av Halloween i nesten 100 år. Selskapets første Halloween-annonse, kom i 1926 og viste en familie som sammen skjærer ut gresskar. Og i tiårene som fulgte, kom flere annonser med oppdatert utseende og følelse av sesongens budskap.

Også ute i butikk har Coca-Cola dekorert sine hyller og salgsdisplay gjennom årene. Alt i fra plakater og bannere, til pappdisplay med blant annet et bilde av en heks i kostyme hvor øynene lyser opp og følger deg når du går forbi.

En av de mer uvanlige kampanjene, viste både en pilegrimsdukke og en heksedukke. Dette var en del av “Coke Adds Life”-kampanjen i 1976. Dukkene var ikke merket, men kom som pins med reklameslagordet.

I de senere årene har også Fanta blitt benyttet i selskapets Halloween-kampanjer. Spesielt i forbindelse med design på forpakninger og varer.

I USA spesielt, var det i mange år konkurranser blant Coca-Cola sine salgsrepresentanter om hvem som kunne lage de kuleste butikkdisplayene. Og Halloween-displayer var intet unntak.

<- Tilbake til “Tema-sider