Coca-Cola jubileumssett fra 1986 Norge

Disse glassflaskene, er de flotte jubileumsflaskene som ble produsert i forbindelse med The Coca-Cola Company sitt 100-årsjubileum i 1986. Det ble laget tre forskjellige 100-årsjubileumsflasker, alle produsert i USA, som deretter ble sendt rundt til mange land i verden for tapping, korking og salg.

Dessverre har vi ikke fått vite hvor mange land og hvilke. Men det vi vet, er at flaskene er nesten like rundt om i verden. Den eneste forskjellen på selve flaskene, er måleenheten. I USA og England er flaskene preget med måleenheten ‘oz’, og i Skandinavia er flaskene preget med ‘ml’.

Videre er jo også innholdet (Coca-Cola’en er tappet i de land flaskene ble gitt ut) og korkene forskjellige. Sverige har svenske korker (Pripps), Norge har norske korker (Nora) og så videre.

Verdien på disse flaskene varierer etter flaskenes tilstand, innhold og om de ligger i eske. Siden det finnes mange av disse flaskene, må flaskene være fulle og med kork, samt uten merker og riper, for at verdien skal være bra. Siden esken er veldig vanskelig å få tak i, er verdien derfor størst om flaskene har eske.

En flaske (uansett motiv), tom og uten kork, er verdt 50,- – 75,- NOK.
En flaske (uansett motiv) full og med kork, er verdt ca. 100,- – 150,- NOK.
Alle tre flaskene sammen (uten eske) fulle og med kork, er verdt ca. 500,- NOK.
Alle tre flaskene sammen (MED eske) fulle og med kork, er verdt ca. 1500,- – 2000,- NOK.

Bilder

1986-settet

1986-settet

1986-settet

1986-settet

1986-settet

1986-settet