Spriteboy Saving Bank

Denne gjenstanden, en Coca-Cola Spriteboy sparebøsse, er vanlig å se blant samlere i inn- og utland. Den er også meget vanlig å se både på markeder og nettauksjoner.

Gjenstanden kan se ut som et offisielt produkt fra The Coca-Cola Company. Under gjenstanden er det preget inn at den skal være patentert 2. februar 1875, og de fleste som prøver å selge denne gjenstanden, påstår at den er meget gammel og uhyre sjelden.

Men sannheten er at den er en forfalskning, en gjenstand som historisk sett ikke er korrekt. Historisk, i følge The Coca-Cola Company sin historie.

Gjenstanden skal altså være patentert 2. februar 1875. Men Coca-Cola ble ikke etablert før i 1886. Videre er det ved siden av Coca-Cola sin logo, trykket en ”R” for Registrated Trademark. Men varemerket “Coca-Cola” ble først registrert 31. januar 1893, og ”R”en ble ikke tatt i bruk før i 1968. Videre ble ikke Spriteboy oppfunnet og tatt i bruk i reklamesammenheng før i 1942.

Phillip Mooney, tidligere direktør ved The Coca-Cola Company sitt historiske arkiv i Atlanta – USA, opplyser at The Coca-Cola Company aldri har gitt godkjennelse til produksjon av en slik Spriteboy sparebøsse.

Vi vet at denne sparebøssen er blitt forsøkt solgt for over 3.500,- NOK. Men den er ikke verdt mer enn rundt 200 – 300,- NOK

Du finner mer informasjon her: https://www.earlycoke.com/fake-and-fantasy-guide

Bilder

Spriteboy Saving Bank

Spriteboy Saving Bank

Spriteboy Saving Bank

Spriteboy Saving Bank

Spriteboy Saving Bank

Spriteboy Saving Bank